سارا یعنی پاک، بی آلایش، بدون خرده شیشه. یعنی موجودِ صاف و ساده ای که عین کف دست، یک رو و بدون ناخالصی باشد. جولیک یعنی رند، زیرک، آدم زرنگه ی ماجرا. من هم هیچکدامِ این دو تا نیستم. در واقع من همانقدر رند و زیرک و آب زیر کاه هستم که نیکولا پسر است، و همانقدر سارا هستم که ترلان پروانه می تواند پرواز کند.

آرشیوِ اینجا، تکه پاره های سه تا وبلاگِ قدیمی است که به ضرب زورِ نخ و چسب کاغذی و پونز به هم چسبیده. قبل از اینجا خانمِ ویرگول بودم، هم در بلاگ اسکای و هم در پرشین بلاگ؛ قبل از آن جولیک بودم در گوشه های مختلف پرشین بلاگ. از 11 دی 94 اینجا می نویسم، و تا وقتی بهم خوش بگذرد همین دور و بر هستم.